dr. Szalkai István oktatói honlapja


Pannon Egyetem /Veszprém/, Matematika Tanszék
I épület 313. szoba
http://math.uni-pannon.hu/~szalkai/

email: Szalkai.Istvan@mik.uni-pannon.hu

Mottó: "Nem attól kerülsz bajba amit nem tudsz, hanem attól amit biztosan tudsz de nem úgy van." (Mark Twain)

A matematika segédanyagokat jól meg kell rágni: (mp4)ABSZTRAKT ALGEBRA és SZÁMELMÉLET

Algebra és számelmélet feladatgyűjtemény (ISBN 0202005000928)
Megjelent 2005.december 16-án!
Tartalomjegyzék (doc)
Hibajegyzék (minden példányhoz) /'06.04.24./ (doc)
- " - (2006.02.22.előtti példányokhoz) /'06.02.12./ (doc)
Részcsoport ami nem normálosztó (gif)
Véges csoportok osztályozása /'05.03.14./ (pdf)

Algoritmikus számelmélet (Typotex Kiadó, 2011, ISBN 978-963-279-523-2)
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről:
adatok.html , Szalkai_Dosa_Alg_szamelm.pdf , oszk.hu (DRJ5848) ,
Digitális mellékletek (programok): mellékletek (zip) .

A könyv előtt érdemes elolvasni egy bevezető számelméleti összefoglalót, pl. (pdf)


Gót ABC Héber ABC
RSA mintafeladat txt /'12.08.13./
Mintazárthelyik /2000-'03/ (doc,79kb)
Zh-k '07.04.19. , '08.04.30.


DISZKRÉT MATEMATIKA

(MA1243d, VETLMA1244V, ... tárgyak)

Diszkrét matematika és algoritmuselmélet alapjai
(ISBN 0202001000700, ISBN 0202006000194)
Tartalomjegyzék (pdf)
Frissített hibajegyzék /'18.03.16./ (DiBhibak9k-o.pdf)

Kiegészítések a könyvhöz /'15.07.20./

Diszkrét matematika feladatgyűjtemény (ISBN 1201997000618)

Tartalomjegyzék (gif)
Legújabb hibajegyzék /'06.03.13./ (pdf)
Kiegészítés: A skatulyelvről /bővített változat: '08.03.03./ (doc)
Újabb kombinatorikai feladatok (analízis, algebra,...) /'08.03.03./ (doc) , (pdf)

A short remark on difference equations
/2005.11./ (pdf)

Philip Legner: Kombinatorika (ford. és szerk. Köves Gabriella), Typotex Kiadó.
http://bookline.hu/product/home.action?id=11988&type=250&_v=Koves_Gabriella_Kombinatorika,
http://books.google.hu/books... ,
http://publioboox.com/en_US/kombinatorika, http://publioboox.com/en_GB/kombinatorika.
Figyelemreméltó még Ph.Legner honlapja is: http://world.mathigon.org/ , http://world.mathigon.org/Combinatorics.

Moodle tesztek: http://oktatas.mik.uni-pannon.hu
MA1243d VIZSGATESZTEK /'08.06.05./ (doc) , /'09.05.14./ (A.gif) , (B.gif) , (C.gif)
MA1243d vizsgatematika szóbeli vizsgához (pdf) /'18.07.08./MATEMATIKAI LOGIKA

(MKMA4113L, MKMA4112L, TKMA3112L fakultatív tárgyak)

Számosságokról
(pdf) /'12.08.12./ , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./
A szintaktikus- és szemantikus logika, és a forszolás elemei (pdf,1.4Mb)
Úry L.: "Ellentmondásos-e a matematika?" (KöMaL 1976/5) (zip) , (javított scan)

Boole-algebrák axiómái (gif) /'08.11.14./ ... Boole-algebra jelöltek (pdf)
Bálint Attila: Boole-műveletek szemléltető program (4.5Mb, dotNET 4.0 szükséges),
... leírás (szakdolgozat) docx /'12.05.31./
... Kidolgozott mintafeladat doc (700Mb) /'13.08.26./

ZFC = ZF (gif) + AC (gif) /'06.10.10/ + magyarázatok (1.gif) , (2.gif) , (3.gif) /'07.09.17/
Konzervatív bővítések (1.gif) , (2.gif) , (3.gif) /'06.10.16/
Gödel 1. nemteljességi tétele /'19.09.18./ (pdf)
Vizsgatematika /'02.12.16./ (doc)


ALGORITMUSELMÉLET

(MKMA5112A, TKMA5112A, VETLMA2218A fakultatív tárgyak)

Algoritmikus számelmélet (Typotex Kiadó, 2011, ISBN 978-963-279-523-2)
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről: adatok.html , Szalkai_Dosa_Alg_szamelm.pdf , Digitális mellékletek (programok): mellékletek (zip) .

Turing-gép szimulációs program (Cziráki Tamás,2004.) (zip,1Mb)
Totik Vilmos: Az élet játéka (pdf)
Alapfüggvények nagyságrendje /'05.04.18./ grafikon , táblázat (pdf)
Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc) , (pdf)
Számosságokról (pdf) /'12.08.12./ , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./
On the Algebraic Structure of Primitive Recursive Functions /1985/ (pdf)
Számrendszerek alkalmazásáról /1997/ (pdf)
Vizsgatematika /'02.12.16./ (doc)


INFORMATIKA MATEMATIKAI ALAPJAI (ILA)

(VEMIMA1344I, VEMLMA1344I tárgyak)

Oktatási segédletek a VEMLMA1344i (Levelező) tárgyhoz (html)

Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc) (pdf)

Relációk: Kislexikon http://ontologia.hu/therelthe.pdf /'14.03.21./

Logika, Boole-algebrák: axiómák (gif) /'08.11.14./ ... Boole-algebra jelöltek (pdf)
Előadás kiegészítés: (pdf) /'19.11.12./
Bálint Attila: Boole-műveletek szemléltető program (4.5Mb, dotNET 4.0 szükséges),
... leírás (szakdolgozat) docx /'12.05.31./
CNF elmélete (gif) , DNF elmélete (gif) , DNF-Unio (pdf)
Összeadógép1 (gif) /'09.11.14./
Boole-Algebra feladatok (zip) /'09.11.14./
Kidolgozott mintafeladat doc (700Mb) /'13.08.26./

Számosságokról
(pdf) /'12.08.12./ , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./

Komplex számok
Előadás (pdf)
Képletek és feladatok (0.pdf) /Krasznai B./, Elméleti összefoglaló (pdf)
Feladatok még: (1.gif) /Gróf J./, (2.pdf) , (eredmény.pdf) /Hartung F./
Zh-k: Zh'06.11.13 , PótZh'06.12.11 , Zh'07.11.22. , Zh'08.11.27.

Moodle tesztek: http://oktatas.mik.uni-pannon.hu
Régebbi tesztek: 0.ZIP (3Mb), 1.ZIP (300kb)

ILA írásbeli vizsgakérdések ("beugrók"): (pdf)TITKOSÍRÁSOK MATEMATIKAI ALAPJAI< - wiki , Titkosíráshoz: (Cs4.doc) , (Cs4.pdf)

Segédanyag / Kurs material: magyarul (27Mb) , im deutsch (6Mb)
Fried,Korándi,Török: Bevezetés a modern algebrába
Véges csoportok osztályozása: (pdf)
Véges testek: GF8 és GF9 (xls) , (GF8.pdf) , (GF9.pdf) , GF25 (xls) , (pdf) , GF256 (png)

Lásd még a jelen honlap legelső "ABSZTRAKT ALGEBRA és SZÁMELMÉLET" részének anyagait is!

Tematika: (doc) , (pdf)
Irodalom: (doc) , (pdf)LINEÁRIS ALGEBRA

R3
Térgeometria (koordinátageom.) jegyzetek /'06.09.05./ (Utm.zip) (4.5Mb) , (Ter.zip) (6.6Mb)
Térgeometriai mintafeladatok (doc)
Bázisok és koordináták: .pdf
Lineáris transzformációk: Példa1 : , Példa2:
Geometriai transzformációk mátrixai /jav: '06.10.10./ (1.gif) , (2.gif)
Hosszú Ivett transzformációs programja: HosszuIvett.zip /2014./
Horváth Márton transzformációs programja: HorvathMarton.php /2015./

Rn
Lineáris algebrai alapfogalmak magyarázattal /'20.08.11./ (pdf)
Lineáris egyenletek elmélete - bemutató /jav:'19.09.27./ (ppt) , (pdf)
Előadásvázlat (1991) (pdf) és a hivatkozások (doc)
Példák vektorterekre, lin. leképezésekre, ... (gif) (zip)
Reguláris-Szinguláris Tétel és az Algebra Alaptétele /'19.09.18./ (doc) , (pdf)
Feladatok:
Leitold A.: Példatár (Typotex, 2011) digitális mellékletekkel
Ajánlott feladatok (zip) (GM) , (MInf)
*** Mintapéldák: /'08.01.03/
- 5x5 -ös mátrix determinánsa definíció alapján (pdf)
... Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc) (pdf)
- vetület számítása (doc)
- lineáris programozás (2-0a.gif) , (2-0b.gif) , (2-1.gif) , (3.gif) , mintapélda (txt)
Elemi bázistrafó program: DOS, 2002 (zip) , windows- változat (zip)
-"- minta input-file (txt)
-"- ablakos változat /Bogsán Tibor,2006./ (Bogsan.zip)

Nappali tagozatos Zh-k 2005/1. , 2005/2. , 2006/1. , 2006/2. , Vizsga Zh (minta) , '07.01.17.
-"- ZH-k 2001-05 (zip,5Mb)
-"- ZH-k + teszt 2008.jan. /'08.03.04./ (1.jpg) , (2.jpg) , (3.jpg) , (4.jpg) , (5.jpg) , (6.jpg) , (7.jpg) , (8.jpg)
-"- ZH-k 2008.11.03. /'08.11.07./ 1.gif , 2.gif , 3.gif , 4.gif , 5.gif , 6.gif , 7.gif
-"- ZH-k 2008.12.08. /'08.12.09./ gA.gif , gB.gif , gC.gif , vA.gif , vB.gif , vC.gif , gD.gif
Műszaki Informatikus Levelező minta Zh-k 2003/04 (zip) , 2004.nov.(doc) , 2006.okt.(doc)ANALÍZIS I.

Segédletek a Levelezős oktatáshoz (html)

Mintapéldák szigorlatra készülő gépészmérnököknek (pdf) /'09.07.25./

Szemléletes Analízis I. tankönyv /'11.09.07./
(Sorozatok, Egyváltozós függvények alapjai, Folytonosság, Differenciálhatóság, Integrálás, Közelítő módszerek, Alkalmazások. 115 oldal + 7 oldal Tárgymutató + 15 Ábra).
Letölthető: javított változat (pdf,'180126) vagy tankonyvtar.hu (zip)
4.fejezet képei: Kep-001.jpg , Kep-002.jpg , Kep-003.jpg , Kep-004.jpg , Kep-005.jpg , Kep-006.jpg
Digiális mellékletek: Összesítés Animaciok-leiras.txt ,
forgásszög szinusza (swf) , (exe) , intervallum-felező program (exe) ,
derivált definíciója (gif) , - növekszik (avi) , - csökken (avi) , integrálfüggvény (gif) ,
további animációk: (zip, 600kb) , (gif, 30Mb) .
Hallgatói vélemény: 1.gif , 2.gif

Analízis I. feladatgyűjtemény (ISBN 0202009 000542)

Megjelent 2009. november 1-én!
>>> több mint 850 feladat részletes megoldásokkal 300 oldal
Tartalom: t1 , t2 , t3 , t4 , t5 , Bevezetés: b1 , b2 ,
Hibajegyzék /'11.09.12./

Krasznai-Pozsgai-Szalkai: Problem book - exercises and solutions /'21.02.10./

Interaktív változatok a Pannon Egyetem Könyvtárának honlapján /08.01.01./ ott /'08.10.27./
= vagy a Pannon Egyetem honlapjáról indulva http://web.uni-pannon.hu "Egyetemi könyvtár és Levéltár" - "A könyvtár honlapja" - "Digitool: egyetemi jegyzetek és egyéb multimédiás források gyűjteménye" - "Tananyagok - Matematika " ... menüpontokon keresztül (intranet korlátozás feloldva).

Alapfüggvények
- Összefoglaló /'19.09.27./ (zip) , (pdf)
- Hiperbolikus függvények és inverzeik /'07.11.08./ (doc)
- Alapfüggvények nagyságrendje /'05.04.18./ , táblázat (pdf)

Elméleti összefoglalók
- Taylor-polinomok , Fourier-polinomok
- Parciális törtekre bontás /'05.03.10./ (pdf)
- Helyettesítéses integrálás útmutató /'16.08.20./ (pdf)

Táblázatok: derivált.gif /jav:'10.02.04./ , integrált.pdf , részletesebb: Der+Int-nagy /jav:'17.02.03./,
- Laplace-transzformáció: Laplace.gif , részletesebben: Laplace-tabl+.pdf

ZH-k
- MInfBsc 1.félév: 2007-08 vegyes (zip) /'09.10.18./ 081204.pdf /'09.11.26./
- MInfBsc 2.félév: '05.03.23. A.gif , B.gif , '07.03.20. A.pdf , B.pdf , '07.05.10. A.pdf , B.pdf
... '09.04.02. A.gif , B.gif , '09.05.14. A.gif , B.gif
- MInfBsc Gyak iv.-k 2007. 0524.gif , 0529.gif , 0531.gif
- MInfBsc vizsgák 2007. 0524.gif , 0529.gif , 0531.gif
- Badics Tamás minta ZH 2007.10.19. (pdf)
- HL-ZHk (zip) /12.05.01./
- Közgazd. Mat. Alapjai (zip) /19.09.18./
- Math. Found. Economy Exams (zip) /19.10.21./

Koordinátatranszformációk: Horváth Márton szakdolgozata és a működő program /17.10.01./ illetve (zip) /15.06.20./,
- Szokatlan koordinátarendszerek: Haladvány Kiadvány /15.08.23./


ANALÍZIS II.


Analízis II. feladatgyűjtemény /Typotex, 2011, ISBN 978-963-279-522-5/
(Többváltozós függvények folytonossága, differenciálhatósága, integrálása, alkalmazások, Közönséges differenciálegyenletek, Parciális törtek, Laplace- és Fourier- transzformációk és alkalmazásaik.
Többszáz feladat (25 oldal) + útmutatások + részletes megoldások (90 oldal+10 ábra) + Tárgymutató. )
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről:
adatok.html , Szalkai_Dosa_Kalkulus_inf_II_ptar.pdf , oszkdk.oszk.hu (DRJ5849)

Digitális mellékletek: Programok-Animaciok.zip
vagy itt:
Iránymező program (exe) , Útmutató (html) ,
- - - Euler-módszer program (exe) , Útmutató (html) ,
- - - Elektronikus áramkör: , - - - Vonszolási görbe (Traktrix): .

Többváltozós Taylor polinomok: 2-rendű , 3-rendű /'160123/,

Zh-140325a , Zh-140325a /'160123/, HL2-ZH2.zip (zip) /'150220/


VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Oktatási segédletek a VEGLMAB144B (Levelezős) tárgyhoz (html)

Probability-Mathematics Dictionary (in English): (doc) /'17.10.08./

Kombinatorika elemei /'13.10.28./ (pdf)
Szótár + tipikus kérdések /'12.08.11./ (doc)
Boole-algebrák axiómái (gif) /'08.11.14./
Nevezetes eloszlások (gif, bővített) /'07.05.22./
Szemléletes valószínűségszámítás (jegyzet, 35 old.): (w.pdf) /'21.08.07./  
Illustrative Lecture Notes in English (41 pp.) (i.pdf) /'18.11.02./
Exams 2013-2018 (zip)
Book in English: Dr. Mihálykóné dr. Orbán Éva: Probability theory and mathematical statistics for IT students, 2014, there (htm) or here (pdf) (8Mb, 210 pp. )

Kockák összege: 2 kocka 5 kocka 7 kocka 1-6 kockák
A normális eloszlás táblázata és gyors közelítése /új/ , Galton-deszka

Mesék a valószínűségszámításból (feladatok) /bővített: '22.03.17./ , újságcikk /'08.03.03./ ,

Zh-k: Régi vegyes sk /javított/
- Levelező: '07.03.19.
- Nappali: Összegyűjtött (zip) /'12.05.01./
... '07.03.21. , '07.05.09. , '07.05.10. , Készüljünk! , '08.04.30. , '09.03.27.[megoldással] , '09.05.15.: A.gif , B.gif , '11.03.25.: A.gif , B.gif

, For ciklusok: cikk (pdf)
, Versatile Coins cikk (pdf) . Rugalmas pénzérmék cikk (pdf)
Nagy számok törvényei (doc) /'17.05.02./
Kétdimenziós diszkrét eloszlások Elm.gif , PL.gif /'11.04.10./
STATISZTIKA és SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK

= MATHEMATICAL STATISTICS and STOCHASTIC PROCESSES (also in English)

Kétdimenziós diszkrét eloszlások Elmélet (gif) , Példa1 (gif) , Példa2 (txt) , Excel megoldás .
Two dimensional discrete distributions Theory (gif) , Example1 (gif) , Example2 (txt) , Excel solution .
Statisztika elemei Stat-intervc.pdf /'17.10.03./
Mathematical Statistics and Stochastic Processes for IT Students, Kézirat/Lecture Notes: Stoch-Book-19b.pdf /'20.02.27./
Irodalom Literature: Probability and stochastic processes
Exams Stoch-exams.pdf
Eloszlástáblázatok - Tables of distributions:
http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/eloszlastablazatok.pdf   /'17.10.05./
BEVEZETÉS A MATEMATIKÁBA

Tematika: (pdf) /'19.09.18./
MATEMATIKA TÖRTÉNETE

Irodalom és linkgyűjtemény
A BJMT Veszprém M. Tagozat honlapja
Szalkai István: Ki fedezte fel? (pdf) /15.07.20./ , (html.zip) /09.07.14./
Tematika /2014/
TANSZÉKI VERSENY

A verseny feladatai és állása a Matematika Tanszék honlapján található: http://math.uni-pannon.hu/~verseny


EGYÉB

An Algorithmic and Mathematical Investigation of Reactions (Lectures in Malta, 2019.) Malta.html

Mindennapi matematika
Ismertető (pdf)
Szemléltetés és becsapás
Kártyajátékok és bűvésztrükkök
Becsali csárda
A Haladvány Kiadvány néhány cikke:
- Pontok, lapított tetraéderek, molekulák ... http://math.bme.hu/~hujter/131030.pdf
- Számelmélet, kémia, Boole-algebrák http://math.bme.hu/~hujter/131107.pdf
- Bízhatunk-e a matematikában? http://math.bme.hu/~hujter/131110.pdf
- Nagy Matematika http://math.bme.hu/~hujter/131120.pdf
- Ferde fényképezés http://math.bme.hu/~hujter/150619.pdf
- Ki fedezte fel? http://math.bme.hu/~hujter/150720.pdf
- Szokatlan koordinátarendszerek, avagy linearizáló módszerek http://math.bme.hu/~hujter/150821.pdf
- Napier pálcikák és a rácsmódszer az általános iskolákban http://math.bme.hu/~hujter/160317.pdf
- Ácsok és földmérők háromszögei http://math.bme.hu/~hujter/160424.pdf
- Asztalosok és parallelogrammák http://math.bme.hu/~hujter/161121.pdf
- Mindennapi hatványösszegeink http://math.bme.hu/~hujter/170201.pdf
- Magasabbfokú kongruenciák megoldása http://math.bme.hu/~hujter/171229.pdf
- Hatványok és a Logaritmus http://math.bme.hu/~hujter/171230.pdf
- Öröknaptárt számoló léc 1600-2099 http://math.bme.hu/~hujter/180517.doc
- Számológéppel gyökök ellen http://math.bme.hu/~hujter/191230.pdf


"Műszaki problémáink minden nap" - interaktív oktatási segédanyag (TÁMOP pályazati segítséggel) /15.07.20./ Our engineering problems every day


    A Pannon Enigma verseny feladatai, hátterük és digitális mellékletek:   PEnigmaFuzet.pdf ,   csuszokod.zip ,   SuleP-Forgathato-racs-180616.pptx .

  A Pannon Expedíció verseny feladatai, hátterük és digitális mellékletek:   archívum ,   PEX-Fuzet.pdf .  


Egyenesektől való távolságokról /'08.06.01./ (pdf)
Ki fedezte fel? /K.LUOMA/ (gif1) megoldások: (gif2) , (gif3) , irodalom: (gif4)

Összesített publikciós lista /'18.05.10./ (pdf) , PhD-Tézisfüzet: (pdf) Önéletrajz: (pdf)

A Bolyai J. Matematikai Társulat Veszprémi Tagozatának új honlapja: http://www.bolyai.hu/veszprem/
Utolsó módosítás: 2022.11.11.