Matematika története irodalom

Általános művekTudósnaptár: http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/

Matematikus életrajzok nagy gyűjteménye: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/

Gazda István: A magyar matematika klasszikusai, 2004, http://mek.oszk.hu/05400/05407/

Luoma,K.: Ki fedezte fel? (gif1) , megoldások: (gif2) , (gif3) , irodalom: (gif4) .

Sain Márton: Matematikatörténeti ABC, Tankönyvkiadó, 1977.

Sain Márton: Nincs királyi út! (A matematika története), Gondolat, 1986, http://mek.oszk.hu/05000/05052/index.phtml

Simonovits András: Matematikatörténeti vázlat (pdf) http://math.bme.hu/~diffe/staff/simonovits_mattori.pdf

Székely J.Gábor: Paradoxonok a véletlen matematikájában, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1982, ISBN:963-10-4289-8, Typotex kiadó, 2004, 2010, ISBN: 978-963-2790-89-3
http://www.typotex.hu/konyv/Paradoxonok_a_veletlen_matematikajaban

Szénássy Barna: A magyarországi matematika története, Akadémiai K., 1974.

van der Waerden, B.L.: Egy tudomány ébredése, Gondolat, 1977.


Laubenbacher-Pengelley: Teaching with Original Sources in Mathematics, http://sofia.nmsu.edu/~history/ .

A két BolyaiBolyai Farkas, Bolyai János: Tentamen, Appendix (latinul): http://mek.oszk.hu/06500/06507/
Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából Akadémiai, 1999, mek.oszk.hu (pdf)
Kiss Elemér: Kétszáz éve született Bolyai János, KöMaL, 2002 komal.hu (shtml)
- - - - - Kiss Elemér: Bolyai János kéziratainak rejtett matematikai kincsei Természet Világa, 1998, termeszetvilaga.hu (html)
- - - - - Kiss Elemér: Foglalkozott-e számelmélettel Bolyai János? , mek.niif.hu (html)

Oláh-Gál Róbert: Bolyai János egy fizikai írásáról, kfki.hu (html)

Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka, Természet világa, 2003, termeszetvilaga.hu (html)

Száva István: Apa és fia - Bolyai Farkas és János élete, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1975

Weszely Tibor: Bolyai Farkas, Tudományos K., 1974.
Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága, Kriterion, 1981.
Weszely Tibor: Bolyai János - az első 200 év, mek.oszk.hu (phtml) , 05456 , (pdf) .

Bolyai Farkas elektromos (!) csengőjéről: Bolyai-csengettyu.pdf.
Bolyai Farkas a Holdról, KöMaL, 2009, 1.gif , 2.gif

Paul Stäckel: Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai 14732 .

Titoktan: titoktan.hu (htm)

Bolyai algoritmus, -átdarabolás, trinom egyenletek, ...
Szalkai István, Mikó Teréz: Szemléletes Analízis I. tankönyv 2009, itt (pdf) vagy tankonyvtar.hu (zip)
Szalkai István, Dósa György: Algoritmikus számelmélet, Typotex, 2011, tankonyvtar.hu (html) , oszk.hu (DRJ5848) .


További linkgyűjtemények:
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=3Dbolyaif ,
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/webdok.php?namenev=bolyaif .

. . .
Speciális témák


Deák Ervin: 400 éve jelent meg az első logaritmustáblázat, Magyar Tudomány , 2014. decemberi szám 1424-1432. oldalak

Euklidész: Elemek (magyarul): Gondolat, 1977, http://mek.oszk.hu/06200/06232 (pdf) ,
http://mek.oszk.hu/00800/00857 (html) , http://mek.iif.hu/06200/06232 .

Magyar arithmetica az az szamvetesnec tudomanya ... , Kolozsvár, 1591 (!!!),
https://rmk.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_244/?r=0&pg=4&layou ,
http://axioart.com/tetel/magyar-arithmetica-az-az-szamvetesnec-tudomanya-most-uiyo .

Maróthi György: Arithmetica, vagy Számvetésnek mestersége ..., Debrecen, 1743 (!), http://mek.oszk.hu/16200/16253/, 60Mb.

Népszerűsítő könyvek


Péter Rózsa: Playing with infinity, https://books.google.hu/books?id=6V3wNs4uv_4C&printsec...

Péter Rózsa: Recursive Functions in Computer Theory, https://books.google.hu/books/about/Recursive_Functions_in_Computer_Theory.html...

Péter Rózsa: A rekurzív függvények elméletéhez, Franklin-Társulat, 1935,
https://books.google.hu/books?id=uesUAQAAIAAJ&q=inauthor:%22R%C3%B3zsa+P%C3%A9ter%...
https://books.google.hu/books?id=hVAZAQAAIAAJ&q=inauthor:%22R%C3%B3zsa+P%C3%A9ter%22&dq=inauthor:%22R%C3%B3zsa+P%C3%A9ter%...
Matematikai Lapok

(sok életrajzzal és történeti cikkel)

http://real-j.mtak.hu/9283/1/MTA_MatematikaiLapok_1949-1950.pdf
. . .
http://real-j.mtak.hu/9406/1/MTA_MatematikaiLapok_2012.pdf

Teljes címlista: Mat-Lapok-cimek1949-2015.txt

Előadáskivonat vázlatok


Szalkai István: Egyiptomi és kínai szorzás
Szalkai István: Az Euklideszi algoritmus
Szalkai István: A logaritmustáblázat és története
Szalkai István: A logarlécről
Szalkai István: A Napier-pálcikák
Szalkai István: A Horner elrendezés és Segner János
Szalkai István: Ki Fedezte Fel ?
Szalkai István: A matematikai jelölésekről
Szalkai István: Erdős Pál
Szalkai István: A Lehmer-szita


Hallgatók előadásai:
2015-ősz.zip , 2016-tavasz.zip , 2016-ősz.zip ,
2017-ősz.zip , 2019-tavasz.zip , 2020-tavasz.zip ,


További előadás javaslatok /2020.02.12/ (pdf)

A logarlécről - Slide rules - Rechenschiebern - Regles a calcul


Mi is az a "logaritmikus számolóléc"? https://hu.wikipedia.org/wiki/Logarléc .

    http://epa.oszk.hu/02900/02930/00273/pdf/EPA02930_elet_es_tudomany_1947_33-34.pdf

Speciális lécek pl:

   
  Fényképezéshez:      
< - wiki , Titkosíráshoz: (Cs4.doc) , (Cs4.pdf)
Binomiális számolóléc (B4.doc) , (B4.docx) , (B4.pdf) , (B4.png) ,

  Öröknaptár - Perpetual calendar - Dauerkalender - Éthernel calendrier: (pdf) , (doc) , (png) , (Haladvány Kiadvány)

Ace Hoffman (digitális) logarlécének új skálái (Szalkai István 1977 ötlete alapján):
   
www.animatedsoftware.com/elearning/DigitalSlideRule/DigitalSlideRule.swf ,
www.animatedsoftware.com/elearning/DigitalSlideRule/DigitalSlideRule.html ,
vagy:
Szalkai István: Mit tudhat egy számolóléc?, KöMaL 1977 :
    http://db.komal.hu/scan/1977/04/97704146.g4.png , . . . , http://db.komal.hu/scan/1977/04/97704151.g4.png
Szalkai István: General Two-variable Functions on the Slide-rule, http://arxiv.org/abs/1612.03955
Szalkai István, Ace Hoffman : Constructing and Understanding New and Old Scales on Slide Rules, http://arxiv.org/abs/1706.04390
Szalkai István: On the General Shape of Scales on Slide Rules, http://arxiv.org/abs/1706.03286
Szalkai István: All Scales x^a on One Slide Rule, (pdf) , közlésre benyújtva
Szalkai István: Többdimenziós logarlécek, http://math.bme.hu/~hujter/191229.pdf
Szalkai István: A logarléc reneszánsza, ismeretterjesztő előadás 2017.11.16., kivetített fóliák:
      LogLec-ea-171116.pdf ,   Eload-kepek-171116.pdf ,   Log-tabla-tort-sk-jav2.pdf

Kísérletezésre: RubberBand-confidental.html

Klubok:
The Oughtred Society
. . .

Nomogramok: (zip)


. . . . .
Utolsó módosítás: 2020.08.15.