Oktatási hírek

Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MK-s hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Mérnöki Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához függvénytábla és számológép használható.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.)  A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése azt jelzi, hogy a hallgató megfelelő alapokkal rendelkezik a matematikai analízis tárgy sikeres teljesítéséhez. Azon hallgatóknak, akiknek a tesztet nem sikerült teljesíteniük, erősen javasolt, hogy vegyék fel a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 01-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematikai analízis tárgy követelményrendszerének teljesítéséhez. A sikertelen tesztet nem lehet és nem is kell újra teljesíteni.

Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MIK-es hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Műszaki Informatika Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához függvénytábla és számológép használható.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.) A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése alapszakos képzéseken a Matematikai alapozó tantárgy követelményrendszeréhez tartozik, amely tárgy pedig párhuzamos előfeltétele a Matematikai analízis I. tárgynak. Ha nem sikerül a regisztrációs héten első alkalommal sikeresen megírni a tesztet, akkor a Matematikai alapozó tárgy keretében később újra lesz lehetőségük.

Azon alapszakos hallgató, aki nem teljesítette sikeresen a regisztrációs héten a matematika szintfelmérőt, vegye fel a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 02-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematika tárgyak követelményrendszerének teljesítéséhez. A programtervezo informatikus felsőoktatási szakképzésen levő azon hallgató, aki nem teljesítette sikeresen a regisztrációs héten a szintfelmérőt, vegye fel a VEMIMAP122A kódú Matematikai alapozó tárgyat.