Szimulációs módszerek alkalmazása memóriával rendelkező rendszerek modellezésében

Témavezető: Dr. Győri István

Téma rövid leírása:

A feladat olyan szoftverek fejlesztése , amelyek segítségével különbözõ kvalitatív tulajdonságok ellenõrizhetõk. Ilyenek például a megoldások korlátossága,  stabilitása, oszcillációja, valamint az egyensúlyi helyzetek lokális és globális  attraktivitása az úgy nevezett késleltetett modell egyenletekben.


 

Dinamikus folyamatmodellek strukturális elemzése

Témavezető: Dr. Leitold Adrien

Téma rövid leírása:

A modellezési folyamat fontos része a felállított modellek strukturális elemzése, amelynek eredményeit felhasználva a modell esetlegesen módosítható, illetve a megfelelő numerikus megoldó eszköz kiválasztható. A strukturális analízis történhet az ún. reprezentációs gráf szerkezetének elemzésével. A TDK munka feladata egy olyan számítógépes program készítése, amely előállítja dinamikus folyamatmodellek reprezentációs gráfját és elemzi annak szerkezetét. Az elkészített szoftverrel lehetővé válik nagyobb méretű folyamatmodellek kiszámíthatósági tulajdonságainak vizsgálata, illetve annak elemzése, hogy különböző modell átalakítások hogyan befolyásolják ezen tulajdonságokat.


 

Párhuzamos és elosztott rendszerek

Témavezető: Lipovits Ágnes

Téma rövid leírása:

Párhuzamos és elosztott rendszerek modellezése, szimulálása, új ütemezési algoritmusok implementálása és hatékonyságelemzése.


 

Osztalékfizetési stratégiák vizsgálata

Témavezető: Dr. Mihálykóné dr. Orbán Éva, Dr. Mihálykó Csaba

Téma rövid leírása:

Biztosítótársaságok állandó bevételeinek és véletlen kiadásainak egyenlegéből a részvényeseknek osztalékot fizetnek. Fontos és nehéz kérdés, hogyan fizessék ezt az osztalékot, hogy annak várható értéke a lehető legnagyobb legyen, miközben vigyázunk a társaság fizetőképességének megőrzésére is. A feladat: egyes osztalékfizetési stratégiák vizsgálata, összehasonlítása.