Oktatás bevezető

A Matematika Tanszék oktatási tevékenysége a veszprémi kampusz minden karára kiterjed. Főbb oktatási feladatai:

  • matematikai alapkurzusok oktatása alapszakokon (matematikai analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, numerikus analízis, az informatika logikai és algebrai alapjai, diszkrét matematika, matematikai programcsomagok, operációkutatás)
  • matematika tárgyak oktatása mesterszakokon (matematikai analízis, sztochasztikus folyamatok, dinamikus módszerek, operációkutatás)
  • az informatikatanári mesterszak szakmai tárgyainak oktatása
  • részvétel az informatikai szakmai tárgyak oktatásában alapszakokon, elsősorban a programtervező informatikus BSc szakon

A Matematika Tanszék a gondozója a régi képzési formában a informatikatanári egyetemi és a programozó matematikus főiskolai szakoknak, illetve az új típusú tanári mesterszak informatikai szakterületének.

A tanszék munkatársai az alábbi szakok szakvezetői:

  • gazdaságinformatikus BSc (Győri István egyetemi tanár)
  • programtervező informatikus BSc (Hartung Ferenc egyetemi docens)
  • informatikatanári MA (szakképzettség-felelős: Győri István egyetemi tanár)
  • informatikatanári egyetemi szak (Győri István egyetemi tanár)
  • programozó matematikus főiskolai szak (Hartung Ferenc egyetemi docens)