MA13x5a matematika szigorlat
Műszaki informatika szak
2004/05 tanév


A szigoraton a matematikai analízis témaköréből 2 tételt húznak a hallgatók. Az 1. tétel tartalmazza a mat. anal I.-II. félév anyagát, a 2. tétel pedig a mat. anal. III. félév anyagát. Mindegy, hogy a hallgatók melyik előadónál hallgatták a mat. anal. I.-III. tárgyakat, ugyanaz a kérdéssor, és az adott előadáson elhangzott anyagot kell visszaadni. Azok a hallgatók, akik a mat. anal. III. vizsgát abban a félévben tették le, amelyikben a szigorlatot próbálják letenni, csak az 1. kérdéssor anyagából húznak, a 2. tételre adott jegyként az MA1114f kollokvium érdemjegyét kaphatják.

Az alábbi tematika apróbb pontosítástól eltekintve megegyezik az OAO honlapjáról letölthető tematikával:
MA13x5a matematika szigorlati tematika