dr. Szalkai István oktatói honlapja


Pannon Egyetem /Veszprém/, Matematika Tanszék
I épület 313. szoba
http://math.uni-pannon.hu/~szalkai/

email: Szalkai@almos.uni-pannon.hu

Mottó: "Nem attól kerülsz bajba amit nem tudsz, hanem attól amit biztosan tudsz de nem úgy van." (Mark Twain)

ABSZTRAKT ALGEBRA és SZÁMELMÉLET

Algebra és számelmélet feladatgyűjtemény (ISBN 0202005000928)
Megjelent 2005.december 16-án!
Tartalomjegyzék (doc)
Hibajegyzék (minden példányhoz) /'06.04.24./ (doc)
- " - (2006.02.22.előtti példányokhoz) /'06.02.12./ (doc)
Részcsoport ami nem normálosztó (gif)
Véges csoportok osztályozása /'05.03.14./ (pdf)

Algoritmikus számelmélet (Typotex Kiadó, 2011, ISBN 978-963-279-523-2)
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről:
adatok.html , Szalkai_Dosa_Alg_szamelm.pdf , oszk.hu (DRJ5848) ,
Digitális mellékletek (programok): mellékletek (zip) .

Gót ABC Héber ABC
RSA mintafeladat txt /'12.08.13./
Mintazárthelyik /2000-'03/ (doc,79kb)
Zh-k '07.04.19. , '08.04.30.


DISZKRÉT MATEMATIKA

(MA1243d, VETLMA1244V, ... tárgyak)

Diszkrét matematika és algoritmuselmélet alapjai
(ISBN 0202001000700, ISBN 0202006000194)
Tartalomjegyzék (pdf)
Frissített hibajegyzék /'18.03.16./ (DiBhibak9k-o.pdf)

Kiegészítések a könyvhöz /'15.07.20./

Diszkrét matematika feladatgyűjtemény (ISBN 1201997000618)

Tartalomjegyzék (gif)
Legújabb hibajegyzék /'06.03.13./ (pdf)
Kiegészítés: A skatulyelvről /bővített változat: '08.03.03./ (doc)
Újabb kombinatorikai feladatok (analízis, algebra,...) /'08.03.03./ (doc)

A short remark on difference equations
/2005.11./ (pdf)

Philip Legner: Kombinatorika (ford. és szerk. Köves Gabriella), Typotex Kiadó.
http://bookline.hu/product/home.action?id=11988&type=250&_v=Koves_Gabriella_Kombinatorika,
http://books.google.hu/books... ,
http://publioboox.com/en_US/kombinatorika, http://publioboox.com/en_GB/kombinatorika.
Figyelemreméltó még Ph.Legner honlapja is: http://world.mathigon.org/ , http://world.mathigon.org/Combinatorics.

Moodle tesztek: http://oktatas.mik.uni-pannon.hu
MA1243d VIZSGATESZTEK /'08.06.05./ (doc) , /'09.05.14./ (A.gif) , (B.gif) , (C.gif)
MA1243d vizsgatematika szóbeli vizsgához (pdf) /'18.07.08./MATEMATIKAI LOGIKA

(MKMA4113L, MKMA4112L, TKMA3112L fakultatív tárgyak)

Számosságokról (pdf) , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./
A szintaktikus- és szemantikus logika, és a forszolás elemei (pdf,1.4Mb)
Úry L.: "Ellentmondásos-e a matematika?" (KöMaL 1976/5) (zip) , (javított scan)
Boole-algebrák axiómái (gif) /'08.11.14./
ZFC = ZF (gif) + AC (gif) /'06.10.10/ + magyarázatok (1.gif) , (2.gif) , (3.gif) /'07.09.17/
Konzervatív bővítések (1.gif) , (2.gif) , (3.gif) /'06.10.16/
Gödel 1. nemteljességi tétele /'06.10.03./ (pdf)
Vizsgatematika /'02.12.16./ (doc)


ALGORITMUSELMÉLET

(MKMA5112A, TKMA5112A, VETLMA2218A fakultatív tárgyak)

Algoritmikus számelmélet (Typotex Kiadó, 2011, ISBN 978-963-279-523-2)
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről: adatok.html , Szalkai_Dosa_Alg_szamelm.pdf , Digitális mellékletek (programok): mellékletek (zip) .

Turing-gép szimulációs program (Cziráki Tamás,2004.) (zip,1Mb)
Totik Vilmos: Az élet játéka (pdf)
Alapfüggvények nagyságrendje /'05.04.18./ grafikon , táblázat (pdf)
Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc)
Számosságokról (pdf) /'12.08.12./ , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./
On the Algebraic Structure of Primitive Recursive Functions /1985/ (pdf)
Számrendszerek alkalmazásáról /1997/ (pdf)
Vizsgatematika /'02.12.16./ (doc)


INFORMATIKA MATEMATIKAI ALAPJAI (ILA)

(VEMIMA1344I, VEMLMA1344I tárgyak)

Oktatási segédletek a VEMLMA1344i (Levelező) tárgyhoz (html)

Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc)

Relációk: Kislexikon http://ontologia.hu/therelthe.pdf /'14.03.21./

Boole-algebrák: axiómák (gif) /'08.11.14./
Bálint Attila: Boole-műveletek szemléltető program (4.5Mb, dotNET 4.0 szükséges),
... leírás (szakdolgozat) docx /'12.05.31./
CNF elmélete (gif) , DNF elmélete (gif) ,
Összeadógép1 (gif) /'09.11.14./
Boole-Algebra feladatok (zip) /'09.11.14./

Számosságokról (pdf) /'12.08.12./ , 16.Neumann-hagyma {0,{0},...} /'08.11.04./

Komplex számok Képletek és feladatok (0.pdf) /Krasznai B./
Feladatok még: (1.gif) /Gróf J./, (2.pdf) , (eredmény.pdf) /Hartung F./
Zh-k: Zh'06.11.13 , PótZh'06.12.11 , Zh'07.11.22. , Zh'08.11.27.

Moodle tesztek: http://oktatas.mik.uni-pannon.hu
Régebbi tesztek: 0.ZIP (3Mb), 1.ZIP (300kb)TITKOSÍRÁSOK MATEMATIKAI ALAPJAI< - wiki , Titkosíráshoz: (Cs4.doc) , (Cs4.pdf)

Segédanyag / Kurs material: magyarul (27Mb) , im deutsch (6Mb)
Fried,Korándi,Török: Bevezetés a modern algebrába
Véges csoportok osztályozása: (pdf)
Véges testek: GF8 és GF9 , GF25 , GF256

Lásd még a jelen honlap legelső "ABSZTRAKT ALGEBRA és SZÁMELMÉLET" részének anyagait is!

Tematika: (doc) , (pdf)
Irodalom: (doc) , (pdf)LINEÁRIS ALGEBRA

Térgeometria (koordinátageom.) jegyzetek /'06.09.05./ (Utm.zip) (4.5Mb) , (Ter.zip) (6.6Mb)
Térgeometriai mintafeladatok (doc)
Bázisok és koordináták: .pdf
Lineáris transzformációk: Példa1 : , Példa2:
Geometriai transzformációk mátrixai /jav: '06.10.10./ (1.gif) , (2.gif)
Hosszú Ivett transzformációs programja: HosszuIvett.zip /2014./
Horváth Márton transzformációs programja: HorvathMarton.php /2015./

Lineáris egyenletek elmélete - bemutató /jav:'11.09.13./ (ppt)
Előadásvázlat (1991) (pdf) és a hivatkozások (doc)
Példák vektorterekre, lin. leképezésekre, ... (gif) (zip)
Reguláris-Szinguláris Tétel és az Algebra Alaptétele /'04.09./ (doc)
Feladatok:
Leitold A.: Példatár (Typotex, 2011) digitális mellékletekkel
Ajánlott feladatok (zip) (GM) , (MInf)
*** Mintapéldák: /'08.01.03/
- 5x5 -ös mátrix determinánsa definíció alapján (pdf)
... Újabb kombinatorikai feladatok (algebra,logika...) /'08.03.03./ (doc)
- vetület számítása (doc)
- lineáris programozás (2-0a.gif) , (2-0b.gif) , (2-1.gif) , (3.gif) , mintapélda (txt)
Elemi bázistrafó program /DOS,2002./ (zip)
-"- minta input-file (txt)
-"- 32-bites változat (zip)
-"- ablakos változat /Bogsán Tibor,2006./ (Bogsan.zip)
Nappali tagozatos Zh-k 2005/1. , 2005/2. , 2006/1. , 2006/2. , Vizsga Zh (minta) , '07.01.17.
-"- ZH-k 2001-05 (zip,5Mb)
-"- ZH-k + teszt 2008.jan. /'08.03.04./ (1.jpg) , (2.jpg) , (3.jpg) , (4.jpg) , (5.jpg) , (6.jpg) , (7.jpg) , (8.jpg)
-"- ZH-k 2008.11.03. /'08.11.07./ 1.gif , 2.gif , 3.gif , 4.gif , 5.gif , 6.gif , 7.gif
-"- ZH-k 2008.12.08. /'08.12.09./ gA.gif , gB.gif , gC.gif , vA.gif , vB.gif , vC.gif , gD.gif
Műszaki Informatikus Levelező minta Zh-k 2003/04 (zip) , 2004.nov.(doc) , 2006.okt.(doc)ANALÍZIS I.

Segédletek a Levelezős oktatáshoz (html)

Mintapéldák szigorlatra készülő gépészmérnököknek (pdf) /'09.07.25./

Szemléletes Analízis I. tankönyv /'11.09.07./
(Sorozatok, Egyváltozós függvények alapjai, Folytonosság, Differenciálhatóság, Integrálás, Közelítő módszerek, Alkalmazások. 115 oldal + 7 oldal Tárgymutató + 15 Ábra).
Letölthető: javított változat (pdf,'180126) vagy tankonyvtar.hu (zip)
Digiális mellékletek: Összesítés Animaciok-leiras.txt ,
forgásszög szinusza (swf) , (exe) , intervallum-felező program (exe) ,
derivált definíciója (gif) , - növekszik (avi) , - csökken (avi) , integrálfüggvény (gif) ,
további animációk: (zip, 600kb) , (gif, 30Mb) .
Hallgatói vélemény: 1.gif , 2.gif

Analízis I. feladatgyűjtemény (ISBN 0202009 000542)

Megjelent 2009. november 1-én!
>>> több mint 850 feladat részletes megoldásokkal 300 oldal
Tartalom: t1 , t2 , t3 , t4 , t5 , Bevezetés: b1 , b2 ,
Hibajegyzék /'11.09.12./
Interaktív változatok a Pannon Egyetem Könyvtárának honlapján /08.01.01./ ott /'08.10.27./
= vagy a Pannon Egyetem honlapjáról indulva http://web.uni-pannon.hu "Egyetemi könyvtár és Levéltár" - "A könyvtár honlapja" - "Digitool: egyetemi jegyzetek és egyéb multimédiás források gyűjteménye" - "Tananyagok - Matematika " ... menüpontokon keresztül (intranet korlátozás feloldva).

Alapfüggvények
- Összefoglaló /'08.04.04./ (zip) , (pdf)
- Hiperbolikus függvények és inverzeik /'07.11.08./ (doc)
- Alapfüggvények nagyságrendje /'05.04.18./ , táblázat (pdf)

Elméleti összefoglalók
- Taylor-polinomok , Fourier-polinomok
- Parciális törtekre bontás /'05.03.10./ (pdf)
- Helyettesítéses integrálás útmutató /'16.08.20./ (pdf)

Táblázatok: derivált.gif /jav:'10.02.04./ , integrált.pdf , részletesebb: Der+Int-nagy /jav:'17.02.03./,
- Laplace-transzformáció: Laplace.gif , részletesebben: Laplace-tabl+.pdf

ZH-k
- MInfBsc 1.félév: 2007-08 vegyes (zip) /'09.10.18./ 081204.pdf /'09.11.26./
- MInfBsc 2.félév: '05.03.23. A.gif , B.gif , '07.03.20. A.pdf , B.pdf , '07.05.10. A.pdf , B.pdf
... '09.04.02. A.gif , B.gif , '09.05.14. A.gif , B.gif
- MInfBsc Gyak iv.-k 2007. 0524.gif , 0529.gif , 0531.gif
- MInfBsc vizsgák 2007. 0524.gif , 0529.gif , 0531.gif
- Badics Tamás minta ZH 2007.10.19. (pdf)
- HL-ZHk (zip) /12.05.01./

Koordinátatranszformációk: Horváth Márton szakdolgozata és a működő program /17.10.01./ illetve (zip) /15.06.20./,
- Szokatlan koordinátarendszerek: Haladvány Kiadvány /15.08.23./


ANALÍZIS II.


Analízis II. feladatgyűjtemény /Typotex, 2011, ISBN 978-963-279-522-5/
(Többváltozós függvények folytonossága, differenciálhatósága, integrálása, alkalmazások, Közönséges differenciálegyenletek, Parciális törtek, Laplace- és Fourier- transzformációk és alkalmazásaik.
Többszáz feladat (25 oldal) + útmutatások + részletes megoldások (90 oldal+10 ábra) + Tárgymutató. )
A könyv teljes egészében letölthető az alábbi címekről:
adatok.html , Szalkai_Dosa_Kalkulus_inf_II_ptar.pdf , oszkdk.oszk.hu (DRJ5849)

Digitális mellékletek: Programok-Animaciok.zip
vagy itt:
Iránymező program (exe) , Útmutató (html) ,
- - - Euler-módszer program (exe) , Útmutató (html) ,
- - - Elektronikus áramkör: , - - - Vonszolási görbe (Traktrix): .

Többváltozós Taylor polinomok: 2-rendű , 3-rendű /'160123/,

Zh-140325a , Zh-140325a /'160123/, HL2-ZH2.zip (zip) /'150220/


VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Oktatási segédletek a VEGLMAB144B (Levelezős) tárgyhoz (html)

Probability-Mathematics Dictionary (in English): (doc) /'17.10.08./

Kombinatorika elemei /'13.10.28./ (pdf)
Szótár + tipikus kérdések /'12.08.11./ (doc)
Boole-algebrák axiómái (gif) /'08.11.14./
Nevezetes eloszlások (gif, bővített) /'07.05.22./
Jegyzet (25 old.): (w.doc) , (w.pdf) /'18.01.23./  
Lecture Notes in English (40 pp.) (i.doc) , (i.pdf)
Exams 2013-2018 (zip)
Book in English: Dr. Mihálykóné dr. Orbán Éva: Probability theory and mathematical statistics for IT students, 2014, there (htm) or here (pdf) (8Mb, 210 pp. )

Kockák összege: 2 kocka 5 kocka 7 kocka 1-6 kockák
A normális eloszlás táblázata és gyors közelítése /új/ , Galton-deszka
Mesés feladatok /javított: '08.04.27./ , újságcikk /'08.03.03./ ,
Zh-k: Régi vegyes sk /javított/
- Levelező: '07.03.19.
- Nappali: Összegyűjtött (zip) /'12.05.01./
... '07.03.21. , '07.05.09. , '07.05.10. , Készüljünk! , '08.04.30. , '09.03.27.[megoldással] , '09.05.15.: A.gif , B.gif , '11.03.25.: A.gif , B.gif

, For ciklusok: cikk (pdf)
, Versatile Coins cikk (pdf) . Rugalmas pénzérmék cikk (pdf)
Nagy számok törvényei (doc) /'17.05.02./
Kétdimenziós diszkrét eloszlások Elm.gif , PL.gif /'11.04.10./
STATISZTIKA és SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK

= MATHEMATICAL STATISTICS and STOCHASTIC PROCESSES (also in English)

Kétdimenziós diszkrét eloszlások Elmélet (gif) , Példa1 (gif) , Példa2 (txt) , Excel megoldás .
Two dimensional discrete distributions Theory (gif) , Example1 (gif) , Example2 (txt) , Excel solution .
Statisztika elemei Stat-intervc.pdf /'17.10.03./


Irodalom Literature: Probability and stochastic processes

Eloszlástáblázatok - Tables of distributions:
http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/eloszlastablazatok.pdf   /'17.10.05./


MATEMATIKA TÖRTÉNETE

Irodalom és linkgyűjtemény
A BJMT Veszprém M. Tagozat honlapja
Szalkai István: Ki fedezte fel? (pdf) /15.07.20./ , (html.zip) /09.07.14./
Tematika /2014/


EGYÉB

Mindennapi matematika
Ismertető (pdf)
Szemléltetés és becsapás
Kártyajátékok és bűvésztrükkök
Becsali csárda
A Haladvány Kiadvány néhány cikke:
- Pontok, lapított tetraéderek, molekulák ... http://math.bme.hu/~hujter/131030.pdf
- Számelmélet, kémia, Boole-algebrák http://math.bme.hu/~hujter/131107.pdf
- Bízhatunk-e a matematikában? http://math.bme.hu/~hujter/131110.pdf
- Nagy Matematika http://math.bme.hu/~hujter/131120.pdf
- Ferde fényképezés http://math.bme.hu/~hujter/150619.pdf
- Ki fedezte fel? http://math.bme.hu/~hujter/150720.pdf
- Szokatlan koordinátarendszerek, avagy linearizáló módszerek http://math.bme.hu/~hujter/150821.pdf
- Napier pálcikák és a rácsmódszer az általános iskolákban http://math.bme.hu/~hujter/160317.pdf
- Ácsok és földmérők háromszögei http://math.bme.hu/~hujter/160424.pdf
- Asztalosok és parallelogrammák http://math.bme.hu/~hujter/161121.pdf
- Mindennapi hatványösszegeink http://math.bme.hu/~hujter/170201.pdf
- Magasabbfokú kongruenciák megoldása http://math.bme.hu/~hujter/171229.pdf
- Hatványok és a Logaritmus http://math.bme.hu/~hujter/171230.pdf
- Öröknaptárt számoló léc 1600-2099 http://math.bme.hu/~hujter/180517.doc


"Műszaki problémáink minden nap" - interaktív oktatási segédanyag (TÁMOP pályazati segítséggel) /15.07.20./ Our engineering problems every day


    A Pannon Enigma verseny feladatai, hátterük és digitális mellékletek:   PEnigmaFuzet.pdf ,   csuszokod.zip ,   SuleP-Forgathato-racs-180616.pptx .


Egyenesektől való távolságokról /'08.06.01./ (pdf)
Ki fedezte fel? /K.LUOMA/ (gif1) megoldások: (gif2) , (gif3) , irodalom: (gif4)

Összesített publikciós lista /'18.05.10./ (pdf) , PhD-Tézisfüzet: (pdf) Önéletrajz: (pdf)

A Bolyai J. Matematikai Társulat Veszprémi Tagozatának új honlapja: http://www.bolyai.hu/veszprem/
Utolsó módosítás: 2018.10.27.