MIMAM164n- Numerikus analízis

kollokvium tételsor
2007/2008 II. félév

 1. A numerikus analízis alapfogalmai (hibák osztályozása, egész és valós számok tárolása, hibaanalízis).
 2. Fixpont iteráció, nemlineáris egyenletek megoldása (intervallumfelezés módszere, húrmódszer, Newton-Raphson módszer, szelőmódszer).
 3. Nemlineáris egyenletrendszerek megoldása (többváltozós fixpont iteráció, Newton-Raphson módszer, kvázi-Newton módszerek).
 4. Gauss-elimináció, főelemkiválasztási stratégiák, Gauss-Jordan elimináció, tridiagonális egyenletrendszerek megoldása, mátrix invertálás.
 5. Lineáris fixpont iteráció, Jacobi-, Gauss-Seidel-iteráció.
 6. Lineáris egyenletrendszerek perturbációja, mátrix kondíciószáma.
 7. Interpoláció polinomokkal (Lagrange- és Newton-alak), osztott differenciák.
 8. Spline interpoláció.
 9. Trigonometrikus interpoláció.
 10. Numerikus differenciálás.
 11. Numerikus intergálás (Newton-Cotes formulák, Gauss-integrálás).
 12. Szélsőérték feladatok megoldása egy- és többdimenzióban (aranymetszés szerinti keresés módszere, szimplexmódszer, gradiens módszer, Newton-módszer).
 13. A legkisebb négyzetek módszere (egyenes, parabola és exponenciális függvény illesztés).
 14. Euler-, Taylor- és Runge-Kutta- és többlépéses módszerek közönséges differenciálegyenletek megoldására.
 
feladatmegoldás témakörei:
 1. Gauss-, Gauss-Jordan elimináció, mátrix invertálás
 2. Lagrange-interpolációs polinom (Lagrange- és Newton-alak)
 3. numerikus differenciálás: elsőrendű és másodrendű differencia képletek, második derivált közelítése
 4. numerikus integrálás: összetett trapéz és Simpson-formula, Gauss-integrálás
 5. egyenes, parabola és exponenciális függvény illesztése
 6. Euler-, másodrendű Taylor-formula, "klasszikus" Runge-Kutta-módszer