Numerikus analízis (MIMAM164N) tantárgy adatai
Szak: Mérnök informatikus MSc
Modelltantervbeli félév: 1
Óraigény: Elõadás:
Gyakorlat:
Labor:
Számonkérés módja: félévközi és vizsgaidõszakon belüli számonkérés kombinációja
Kreditpont: 5
Kötelezõ elõtanulmányok: 1. -
Tantárgy típusa: elõadás
gyakorlat
laboratóriumi gyakorlat
Tantárgyfelelõs neve: Hartung Ferenc 
Numerikus analízis (MIMAM164N) tantárgyi követelményei, aláírási feltételek
Elõadás látogatása: nem kötelezõ
Gyakorlat látogatása: kötelezõ
Félévközi beadandó feladatok:  
Félévközi beszámolók, kis zárthelyik:  
Zárthelyik száma:
Zárthelyik pótlásának lehetõsége:
- igazolt hiányzás:
pótolható 
Zárthelyik pótlásának lehetõsége:
- igazolatlan hiányzás:
aláírásmegtagadás 
Gyakorlati jegy kialakításának módja:  
Megajánlott gyakorlati jegy kialakításának módja:  
Gyakorlati jegy kialakításának módja ismétlõvizsgán:  
Sikeres gyakorlati jegy javításának módja:  
Vizsgára bocsátás feltétele: ZH megírása és legfeljebb 5 hiányzás a gyakorlatokról 
Vizsgajegy kialakításának módja: a félévközi ZH + írásbeli és szóbeli vizsga alapján 
Megajánlott vizsgajegy kialakításának módja: nincs 
Megtagadott aláírás pótlásának módja és feltétele: nincs 
Laborgyakorlat pótlásának lehetõsége és feltétele:  
Egyéb: