Informatikatanári MA szak

A Matematika Tanszék a szakmai felelőse az Informatikatanári mesterszaknak.

A képzésről részletesebb információ az alábbi dokumentumokban található:

 

A képzés tartalmáról, tanulmányi kérdésekről, a felvétel feltételeiről Lipovits Ágnes tud további információt adni:
telefon: +36 88 624340, email: lipovitsa@almos.uni-pannon.hu

A felvételhez szükséges 50 szakmai kreditpont előzetes kreditvizsgálatáról, az esetlegesen még hiányzó szakmai kreditpontok részképzés keretében történő teljesítésének lehetőségéről Mészáros Péter tanulmányi referens (Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság) tud tájékoztatást adni:
telefon: +36 88 624024, email: meszaros@mik.uni-pannon.hu


Aktuális órarendek levelező tagozaton:


Információk a szakdolgozatról:


Informatikatanári zárószigorlat

Beosztás

Záróvizsga